Συνολικές αναφορές 4753
Επιλυμένες αναφορές 4233
88.8%
Αναφορές σε εξέλιξη 519
10.9%
Εκκρεμείς αναφορές 1
0.0%