Συνολικές αναφορές 4651
Επιλυμένες αναφορές 3659
78.7%
Αναφορές σε εξέλιξη 988
21.2%
Εκκρεμείς αναφορές 4
0.1%