Συνολικές αναφορές 5320
Επιλυμένες αναφορές 4469
84.0%
Αναφορές σε εξέλιξη 842
15.8%
Εκκρεμείς αναφορές 9
0.2%