Συνολικές αναφορές 5518
Επιλυμένες αναφορές 4714
85.4%
Αναφορές σε εξέλιξη 799
14.5%
Εκκρεμείς αναφορές 5
0.1%